مرور نظام‌مند استراتژی‌های بازاریابی اجتماعی در مصرف پایدار آب
کد مقاله : 1195-IWWA
نویسندگان:
مجید رامشینی *
گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
حدود نیمی ‌از جمعیت دنیا در مناطقی زندگی می‌کنند که حداقل یک ماه در سال با مشکل کم آبی مواجهه هستند که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال 2050 بین 8/4 تا 7/5 بیلیون نفر خواهد رسید. در این راستا نیاز به بازاریابی جهت ارائه راه‌کارهای مناسب برای مدیریت و سیاست‌گذاری در مصرف پایدار آب احساس می‌شود و بازاریابان اجتماعی می‌توانند نقش منحصر به فردی با طراحی ابزارهای بازاریابی برای جایگزینی با رویکردهای سنتی اقتصادی ابفا کنند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی استراتژی‌ها و رویکردهای موثر در مصرف پایدار آب از منظر بازاریابی اجتماعی انجام شد. ادبیات تحقیق به صورت نظام‌مند در چهارچوب پریسما و بر اساس معیارهای هشت گانه (رفتار، مشتری مداری، بینش، نظریه، تقسیم‌بندی، رقابت، مبادله و ترکیب روش‌ها) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در تمامی ‌پروژه‌ها، کمپین‌ها و تحقیقات صورت گرفته، تغییر رفتار به عنوان عنصر اصلی بازاریابی اجتماعی در مصرف پایدار آب است.از میان آمیخته‌های بازاریابی ترویج به ویژه در قالب تبلیغات از جمله استراتژی‌های فراگیر در اجرای کمپین‌ها است. رقابت، معیاری مغفول مانده در اکثریت قاطع پژوهش‌ها است به طوری‌که شناسایی رقبا و موانعی که از وجود رقبای احتمالی به صورت صریح (مانند بازاریابی لوازم و تجهیزات پرمصرف یا ترویج رفتار پرمصرف) و ضمنی (مانند موانع ذهنی)، نشات می‌گیرد تنها در دو مورد مشاهده گردید. در نهایت می‌توان گفت توجه مناسب به بازاریابی اجتماعی بالادستی، راهکارهای خلاقانه‌ و متنوع‌تری را در توسعه و اجرای استراتژی‌های تغییر رفتار سیاست‌گذاران به منظور ایجاد تغییرات محیطی در تسهیل تغییر رفتار مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها:
بازاریابی اجتماعی، مصرف پایدار، آب، سیاست‌گذاری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است