مروری بر روش های حذف فلز نیکل از فاضلاب‎های صنعتی
کد مقاله : 1264-IWWA
نویسندگان:
میر مهرشاد امام شوشتری1، سالار هل چی1، سپیده شادافزا1، فرشید پژوم شریعتی *2
1دانشکده نفت و مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2دانشکده نفت و مهندسی شیمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده مقاله:
با افزایش جمعیت و افزایش گرمایش کره زمین ، منابع آبی در دسترس قادر به رفع نیاز تمامی مردم جهان نمی باشد و امروزه باید فاضلاب ها و پساب‎های تولیدی را با تصفیه صحیح، مورد استفاده مجدد قرار داد. نیکل (Ni) یکی از پر مصرف ترین فلزات سنگین جهان است که کاربرد های مختلفی در صنایع گوناگون مانند: صنعت باطری سازی، آب کاری، ساخت قطعات الکترونیکی و حتی صنایع غذایی دارد. روش‎های گوناگونی جهت تصفیه این فاضلاب‎ها و جداسازی نیکل محلول در آنها، مورد استفاده است که اکثر آن روش‎ها قدیمی، هزینه بر و زیان آفرین برای محیط زیست هستند یا شرایط عملیاتی سختی دارند. روش های زیستی، به عنوان روش های نوین و کارآمد جهت تصفیه فاضلاب صنایع مختلف و جداسازی فلزات سنگین از جمله نیکل معرفی شده اند. در میان این روش ها، استفاده از میکروجلبک به عنوان یکی از بهترین روش های زیستی شناخته می شود که نه تنها توانایی بالایی در حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنایع دارد، بلکه محصولات جانبی سودمند و گوناگونی نیز تولید می کند. در این تحقیق، روش های متداول حذف فلزات سنگین، مورد بررسی و مقایسه با روش‏های نوین قرار می گیرد و همچنین، تحقیق‎های جدیدی که در این زمینه انجام شده است، معرفی می گردد تا زمینه ساز مطالعات آتی این موضوع باشند، امید است که، در آینده‎ی نزدیک تصفیه آب با روش‎های زیستی که دوستدار محیط زیست می باشند، صورت پذیرد.
کلیدواژه ها:
فلزات سنگین، میکروجلبک، حذف زیستی، حذف فلزات سنگین، فتوبیوراکتور
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است