لزوم پیاده سازی و مزایای مدیریت داراییهای فیزیکی در شرکتهای آب و فاضلاب (بر اساس استاندارد ایزو 55000)
کد مقاله : 1378-IWWA
نویسندگان:
مجید شمسایی *
کارشناس نحقیقات
چکیده مقاله:
مجموع داراییهای فیزیکی در مجموعه شرکتهای آب و فاضلاب در هر استان به هزاران میلیارد تومان و در کل کشور به دهها هزار میلیارد تومان بالغ میشود.بدون شک نگهداری بهینه این حجم از داراییها بدون وجود یک سیستم کارامد و استاندارد بسیار سخت و حتی غیرممکن بنظر میرسد.مدیریت داراییهای فیزیکی(PAM) مجموعه شیوه‌‌ها و فعالیت‌‌هایی منظم و هماهنگ که سازمان از طریق آن دارایی‌‌ها و نیز هزینه‌‌ها و ریسک‌‌ها و عملکرد آن‌ها را در طی چرخه عمر دارایی‌‌ها، با هدف تحقق برنامه استراتژیک سازمانی، به طور بهینه و پایدار مدیریت می‌‌کند. تعریف میشود.. در استاندارد ایزو 55000 مدیریت دارایی ­های فیزیکی با عبارت مجموعه اقدامات هم‌راستا و هماهنگ سازمان در ارزش­ آفرینی از دارایی‌­ها شرح داده شده. در هر دو تعریف مدیریت دارایی ­های فیزیکی به اقداماتی هم‌راستا برای بهینه‌سازی ارزش‌­ها (سطح مطلوب ریسک، هزینه‌­ها و عملکرد دارایی­‌ها) بر اساس اهداف سازمانی (رضایت ذینفعان، برآورد انتظارات مالی، توجه به اصول توسعه پایدار) تاکید شده است. به صورت خلاصه، برای رسیدن به اهداف و چشم انداز سازمان، مدیریت دارایی­ های فیزیکی مجموعه تصمیمات، برنامه‌­ها و فعالیت­‌های یکپارچه در سطوح مختلف سازمان و در طول چرخه عمر یک دارایی­ فیزیکی است.
کلیدواژه ها:
آب و فاضلاب،داراییهای فیزیکی،استاندارد مدیریت داراییها،نگهداری و تعمیرات
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است